M&C home
 
You need to upgrade your Flash Player !
 

Security en Firewalls

Communicatie naar buiten gebeurt bijna uitsluitend nog via Web en mail. Het hoeft geen betoog u te vertellen hoe groot het risico hierbij is om , met
één woord gezegd, besmet te geraken. Een besmet netwerk met werkstations en servers kan leiden tot wat men in het Engels een “disaster” noemt. Je essentiële gegevens kwijtspelen. En inactiviteit voor een (on)bepaalde duur. Nee dit gebeurt niet enkel bij anderen, het kan u ook overkomen! Het is dus essentieel dat dit een degelijk plan van bescherming krijgt.


Bij M&C dachten we dat het beste nog maar net goed genoeg is. Het geheel continu opvolgen met de beste specialisten in hun vakgebied. Dit is de reden om hiervoor uitsluitend met één partner te werken. Een configuratie die meegroeit met het bedrijf zonder hiervoor opnieuw te investeren. Weerom dus op maat! Dit kunnen we bereiken met Vasco. Niet toevallig de wereldleider op het gebied van security. http://www.vasco.com