M&C home
 
You need to upgrade your Flash Player !
 
Nieuws 20/03/2012 - Belgacom good to know

Wij citeren uit de algemene voorwaarden van de telefoondienst:

 

“onze verplichtingen”

Punt 5 Storingen zo snel mogelijk opheffen

Wij verbinden ons ertoe alles in het werk te stellen om een storing te lichten voor het einde van de werkdag volgend op de werkdag waarop de storing door u werd gemeld.

Indien we de storing binnen deze termijn niet hebben gelicht hebt u recht op een schadevergoeding die overeenstemt met één maand gratis basisabonnement per dag vertraging met uitzondering van speciale gevallen.

Deze aanvraag dient te gebeuren op het nummer 080022700.

Vergeet darenboven niet om een gratis doorschakeling te vragen van je vaste lijn naar je GSM.

Internetgebruikers krijgen een stick waarmee ze voor 500Mb draadloos kunnen internetten.

sYt


30689 times viewed
terug